MISSION

PROVIDING PEOPLE WITH FAVORABLE LIVING CONDITIONS THROUGH SUSTAINABLE CITY PLANNING, SAFE DRINKING WATER SUPPLY AND IMPROVED SANITATION FACILITIES, WHILE ENSURING THE PROTECTION OF THE LIVING ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES.

VISION

PLANNED CITIES, SAFE DRINKING WATER AND IMPROVED SANITATION FOR ALL.
Click Here
සුරකිමු-සෑම-ජල-බිඳුවක්ම-අපි-පණ-මෙන් –
|සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම |
|වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ ආරම්භක සැසිවාරය |
Hon.Rauff Hakeem

Minister of City Planning,Water Supply and Higher Education

Hon.Lucky jayawardena

State Minister of City Planning,Water Supply

M.M.P.K. Mayadunne

Secretary

T.M.Mangalatissa

State Secretary

2030 වනවිට පරිපහදු කර ජනතාවට ලබාදෙන ජල ප්‍රමාණය දෙගුණයක් බවට පත් කරනවා. – අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්.

අපි දැනට පිරිපහදු කරන පානීය ජලය ප්‍රමාණය ඝන මීටර් මිලියන 1.5ක් වෙනවා. මෙය 2030දී දෙගුණයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යනුවෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන්

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුභසාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය 2019.03.21 දින පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු කාර්යය මණ්ඩලය එක්විය.

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා

බලය බෙදාහැරීමට ප්‍රමුඛතාවය දීලා සංශෝධන ගෙන එනවා නම් අපේ සහයෝගය ලබා දෙනවා....-අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්. සමහර අයට අවශ්‍යවෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. නමුත් අවුරුදු 04ක් ගියාටත් පස්සේ කඩිමුඩියේ මැතිවරණ

Time is not enough to change the Executive Presidency or Parliamentary Election system

Says Minister Rauff Hakeem “When we came into power, we promised to make certain changes to the constitution and have done a part of it through the 19th amendment. However,

 උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාලෝචිත පියවර

රැකියා අවස්ථාවලට සරිලන උපාධිධාරීන් බිහිකිරීමේ කලාපීය රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාප රටවල් අතුරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය හිමි කර ගනී.ලෝක බැංකුවේ කොළඹ කාර්යාලයේ දූත පිරිසක් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස්

පුංචි දිනූග පුතුගේ හපන්කම්

අමාත්‍යාංශ පාලන අංශයේ චමිලා එදිරිසූරිය මහත් මියගේ පුතුනුවන් වන දිනූග පුතු ලොක අහාර දිනය 2018 ගොලීය පොස්ටර් තරගනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන ඇත. වැඩි විස්පතර පහත දැක්වේ.

පරිසරයට, සතුන්ට, ජලයට හානි නොවන අන්දමට මලාපවහන පද්ධතිය සැලසුම් කරන්න.

මීගමුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මලාපවහන ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරිමේ දී හා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ දී පරිසරයට කිසිදු හානියක් හෝ මහ ඔය සහ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලය දූෂණය වීමක් සිදු නොවන ආකාරයටත් සිව් පා සතුන්ට

ලක්ෂ 60ක් වටිනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ආසනයේ පන්විල,ගල්වල පාර,ආයුර්වේද පාර,විග්නේෂ්වර පාර,රාෂාව පහළ වතුයාය යන ප්‍රදේශවල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කිරිමේ අවස්ථාවන් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

චීන විද්‍යා ඇකඩමිය සහ අමාත්‍යාංශය එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමට

අනුව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකරමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ජල පර්යේෂණාගාරයේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතිය

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතය තවත් දිස්ත්‍රික්ක 07ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලෝක බැංකු ආධාර මේ වනවිට ලෝක බැංකු ආධාර මත දිස්ත්‍රික්ක 07ක පමණ  ක්‍රියාත්මක වන

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම්

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම් සිදුවන තෙක් අවශ්‍ය විෂයන් හදුනාගෙන කඩිනමින් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් නිලධාරීන්ට නියෝග දෙනලදි. ලෝක බැංකු

සූර්ය බල ශක්තියේ ඉදිකිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 400ක්

රට පුරා පානීය ජල ගැටලු පවතින විවිධ ප්‍රදේශවල සූර්ය බල ශක්තියෙන් ක්‍රියා කළ හැකි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 20ක් ආරම්භ කිරීමට ජපන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන අරමුදල එකඟත්වය පළ කර ඇත.මේ පිළිබඳ උසස්

MoU Signed 300 Million

The institute of Aesthetic Studies, Eastern University, Sri Lanka Named after Swamy Vipulananda in Kallady, Batticloa is to get a modern Auditorium along with the necessary  audio visual equipments and

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක්

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය ආයතනයට රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07, උසස්

හැඩ ඔය ජලසම්පාදන ක්‍රමයට බිලියන 20ක්

  යෝජිත හැඩ ඔය ජල සම්පාදන ක්‍රමය සඳහා වූ  පූර්වකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට ණය ආධාර නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කිරීමට පියවර

රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

විශේෂ ශ්‍රේණී පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන ටි.එම්. මංගල තිස්ස මහතා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ලේකම් වශයෙන් සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන හා

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ක‍්‍රියාත්මක ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති වල ප‍්‍රගතිය  පිලිබද සාකච්චාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2019.01.05 දින  ගැටබේ ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවාහන

උතුරු හා නැගෙනහිර ඇතුළු දිවයින පුරා පානීය ජල ප්‍රශ්ණය

උතුරු හා නැගෙනහිර ඇතුළු දිවයින පුරා පානීය ජල ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා කඩිනම් පියවර- අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මුහුදු ජලයෙන් පානීය ජලය සැපයීමේ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරේ. දැනට දිවයින පුරා ඉදිවෙමින්

ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ශක්තිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර

රට පුරා තිබෙන ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන් ශක්තිමත් කර දුෂ්කර ප්‍රදේශ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමටත්,තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීමටත් කඩිනම් පියවර ගන්නා බව නගර සැලසුම් ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමති

Links
Events & Meetings
Photo Gallery
Video Gallery
Archives
News Calendar
March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031