සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ඉක්මනින් ලබා දීමට කඩිනම් පියවර-රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර

සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ඉක්මනින් ලබා දීමට කඩිනම් පියවර-රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමේ ක්‍රියාදාමය ඉක්මනින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පහසුවනසේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් පානීය ජල තත්වය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය මූලික පරීක්ෂණ වැඩ සටහනක් සැලසුම් කරන ලෙසත්,  ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති  ශක්තිමත් කර දුෂ්කර පළාත්වල වෙසෙන ජනතාවට සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමට ඉක්මන් පියවර ගත යුතු බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායකක්ර මහතා පවසයි.

ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ප්‍රියත්බන්දු වික්‍රම මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන හා අනාගත වැඩ පිළිවෙළ පිළිබඳ පැවති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවේ දී නානායක්කාර මහතා මේ බව අනාවරණය කළේය.

මෙම උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවට රාජ්‍ය ලේකම් මංගල තිස්ස, අතිරේක ලේකම්වරු වන ඩබ්.එම්.පී වීරසිංහ, එල්.මංගලිකා, ඒ සී.එම් නෆීල්, ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජයතිලක හේරත් සහ ජී.වී.ඩී තිලකසිරි මහතා  ඇතුළු උසස් නිලධාරීහු එක් වූහ.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ නානායක්කාර මහතා මහා පරිමාණයේ ජල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට සිදු කරන ආයෝජනය ඉතා අඩු පොලියකින් ලබා ගැනීමෙන් නිෂ්පාදන ගාස්තු අඩු කර ගැනීමටත්, ජනතාවට ජල ගාස්තු හරහා බර පැටවීම වළක්වාලීමටත් හැකිවේ. එවගේම නිදන්ගත වකුගඩු රෝග පවතින ප්‍රදේශවල තිබෙන ජල ප්‍රශ්න විසඳීමට ද වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි.

ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පෙර එම ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පවුල් සංඛ්‍යාව සහ එම ව්‍යාපෘතියට වැයවෙන මුදල් පිළිබඳව නිසි ආකාරයෙන් තොරතුරු ලබා ගෙන තීරණය කළ යුතුයි. එමෙන් ම ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති සඳහා නළ එළීමට කල් ගතවන හෙයින් පිරිපහදු කළ ජල ටැංකිය මුලින් ඉදිකිරීමෙන් ගම් වැසියන්ට ජලය ලබා දීමේ සේවාව කඩිනම් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව සොයා බලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද රාජ්‍ය ඇමතිතුමා අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කළේ ය.

වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමෙන් එම ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නංවාලීමටත් පානීය ජල සුරක්ෂිතතාවයටත් මඟ සැලසෙන බව තව දුරටත් අවධාරණය කළේය.