ප්‍රංශ තානාපති එරික් ලවේඩ් මහතා අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා හමුවී සුහද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ

ප්‍රංශ තානාපති එරික් ලවේඩ් මහතා අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා හමුවී සුහද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ

ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයින යන රටවල් දෙක සදහා කටයුතු කරන ප්‍රංශ තානාපති එරික් ලවේඩ් මහතා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාව එතුමාගේ නිල නිවසේදී හමුවී සුහද සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

එහිදී ජල සම්පාදනය සහ අප ජල කළමනාකරණය යන විෂයන් පිළිබද අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර නවීන ක්‍රම යොදාගෙන ප්‍රංශය එම කේෂ්ත්‍රයේ ලබා ඇති සංවර්ධනය පිළිබදව කරුණු ඉදිරිපත් කළ ප්‍රංශ තානාපති අප විශ්ව විද්‍යාලයන්හි උගන්වන ජල කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලා වලට ප්‍රංශ ශිෂ්‍යයන්ට අවස්ථාව ලබා ගැනීමේ අවකාශය පිළිබදවද කරුණු විමසුවේය.

ජල සම්පාදනය සහ අප ජල කළමනාකරණය යන විෂයන්හි  දෙරට අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට එකගතාවය පළ විය.

ප්‍රංශ සංවර්ධන අරමුදල මගින් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ මීගමුව, ගාල්ල උණවටුන, කැළණිය, පෑලියගොඩ සහ යාපනය යන ස්ථාන වල ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතීන් පිළිබදව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයේ ආර්ථික උපදේශකයාද එක්වූහ.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ