අමාත්යස රවුෆ් හකීම් මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් ශ්රීව ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යායපන ආයතනයන්හි වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජන අවසන් කරයි.

අමාත්යස රවුෆ් හකීම් මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් ශ්රීව ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යායපන ආයතනයන්හි වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජන අවසන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෘත්තීය සමිති 04ක් පමණ ඒකාබද්ධ ව ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය 2019/10/15වැනි දින උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ දී මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක සහ නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවකින් අනතුරු ව නවතා දමන්නට එම වෘත්තීය සමිති තීරණය කළහ. ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය, සහකාර ලේඛකාධිකාරීවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය, කළමනාකරණ සහකාරවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය සහ අනධ්‍යයන සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය ඒකබද්ධ ව මෙම වැඩවර්ජනය දියත් කර තිබුණි.

අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවති මෙම සාකච්ඡාවේ දී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් වහා ම සකසන්නට අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් අතර එය හෙට දිනයේ දී ම තමා අත්සන් තබා ඊළඟ කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව පැවසී ය. මෙරට වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් වීම රටට ම බලපාන දෙයක් බව ත් සිසු දරු දැරියන් පිළිබඳ සිතා රාජකාරීවල නිරත වන ලෙස ඉල්ලා සිටින බව ද අමාත්‍යවරයා දැන්වී ය.

2011 වර්ෂයේ පටන් පවතින මෙම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන ලෙස අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූ බව ත් එසේ පැවති සාකච්ඡාවලින් පසු ව සෑම අවස්ථාවක ම තමන් රාජකාරී සඳහා වාර්තා කළේ සිසුන්ගේ අනාගතය ගැන සිතා බව ත් ඒ සෑම අවස්ථාවක ම තමන් ව රැවටූ බව ද ඔවුහු පැවසූහ. අමාත්‍යවරයාගේ කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම පිළිබඳ ස්තූතිවන්ත වන අතර ම අර්ථාන්විත ලෙස එයට මැදිහත් වීම නිසා වැඩවර්ජනය වහාම නවතා දමන බව ද එහි ප්‍රකාශකයෙක් පැවසී ය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම්, ආර්.ටී.බී.එම්. අතපත්තු මහතා, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උපසභාපති මහාචාර්ය පී.එස්.එම්. ගුණරත්න, ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඇතුළු පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී වූහ.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ