අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් මහතා සාර්ක් රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රනයට සහභාගිවීම සඳහා මාලදිවයිනට සම්ප්‍රාප්තිය

අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් මහතා සාර්ක් රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන්ගේ සම්මන්ත්‍රනයට සහභාගිවීම සඳහා මාලදිවයිනට සම්ප්‍රාප්තිය

ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක,  නගර සැලසුම්  ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් මහතා, සාර්ක් රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන්ගේ සම්මන්ත‍්‍රණයට සහභාගිවීම සඳහා අඟහරුවාදා (08) මාලදිවයිනට සම්ප‍්‍රාප්තවූ අවස්ථාවේදී එරට ශ‍්‍රීලංකා තානාපති මේජර් ජනරාල් ඒ. පී. තෝරදෙණිය මහතා විසින් ගුවන්තොටුපලේදී පිළිගත් අවස්ථාව.

නගර සැලසුම් ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පි‍්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතා හා විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා ද ජායාරූපයේ වෙති.