මිලියන 500 ක් වැය කරමින් කල්මුණේ මහ නගර සභාවට   නව සය මහල් ගොඩනැගිල්ලක්

මිලියන 500 ක් වැය කරමින් කල්මුණේ මහ නගර සභාවට  නව සය මහල් ගොඩනැගිල්ලක්

මිලියන 500 ක් වැය කරමින් කල්මුණේ මහ නගර සභාවට

 නව සය මහල් ගොඩනැගිල්ලක්

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ සියලු පහසුකම් සහිත නවීන ක්‍රමයට යෝජිත කල්මුණේ පුරහල (City Hall) ඉදිකිරීමට අදාල ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාව අද බ්‍රහස්පතින්දා (26) බත්තරමුල්ල පිහිටි නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී එච්.එම්.එම් හරීස් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සි.එම්. නෆීල්, කල්මුණේ මහ නගර සභා පුරපති ඒ.එල්.එම්. රකීබ්, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.එච්.එම්. ඉස්මයිල් යන මහත්වරු මෙම අවබෝදතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබුහ.

රුපියල් මිලියන 500 ක් වැය කරමින් ඉදිකිරීමට යෝජිත මෙම සය මහල් ගොඩනැගිල්ලේ පුරපති කාර්යාලය, සභා මණ්ඩපය, නවීන පහසුකම් සහිත රැස්වීම ශාලාව, පරිපාලන කාර්යංශය, බහු කාර්ය කාර්යාලයන් ඇතුලත්ය.

2021 වර්ෂයේ නිම කිරීමට යෝජිත මෙම කල්මුණේ පුරහල මගින් 70,000 ක් පමණ ජනතාවකට සේවා සැපයේ.

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් එම්. නයිමුල්ලාහ්, සම්බන්ධිකරණ ලේකම් රහ්මත් මන්සූර්, ඇතුලු අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් සහ කල්මුණේ මහ නගර සභාවේ නියෝජිතයන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ