මහනුවර උතුර-පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන

මහනුවර උතුර-පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන

මහනුවර උතුර-පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන

ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භ කිරීමේ උත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ආයෝජනයකින් ඉදි කිරීමට යෝජිත මහනුවර උතුර – පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය සෙනසුරාදා  (21) ප.ව 3.00ට පාතදුම්බරදී පැවැත්වේ. නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ආරාධනයෙන්, ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපති චෙන් ෂුවෙයුවැන් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සුරතින් ආරම්භ කෙරේ.

තවද මෙම සමාරම්භක උත්සවයට රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල, තැපැල් සේවා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල් හලීම්, මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන්, නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ සහ හිටපු මධ්‍යම පළාත් සභා අමාත්‍ය තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් යන මහත්වරු ද සහභාගී වෙති.

මෙම පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 8.356 චීන ආධාරය හා ශ්‍රී ලංකා රජයේ රුපියල් මිලියන 7.314 අරමුදල් ඇතුව රුපියල් මිලියන 50.000ක ආයෝජනයක් කරනු ලැබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිවලට වඩා වැඩිම ආයෝජනය මෙය වේ.

2022දී මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ වන විට පාතදුම්බර, අකුරණ, පූජාපිටිය, හාරිස්පත්තුව, මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟ වට කෝරළේ, තුම්පනේ යනා දී ප්‍රදේශවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 320කට සෙත සැලසෙන අතර මාවතගම නිදහස් වෙළඳ කලාපයට ද අනාගත අවශ්‍යතාවයට අනුව සේවා සැපයීමට සැලසුම් කර ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ හා අරමුණු

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන පිරිසිදු ජලය නොකඩවා ලබා දීම, ජල පාරිභෝගිකයන්ට දවසේ පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩ පිරිසිදු, ගුණාත්මක පානීය ජලසැපයුම් ලබා දීම, මෙම ජල සම්පාදන ක්‍රමය මගින් නගරය තුළ හා ඒ අවට වෙසෙන 470,000ක පමණ ජනතාවටත්,නගරයට දිනකට සංක්‍රමණය වන 100,000ට අධික ජනතාවකටත් පිරිසිදු පානිය ජලය සම්පාදනය කිරීම, පිරිසිදු පානීය ජල සැපයීම මගින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය සහ ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම, මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ.

මහනුවර නගරය තුළ පිහිටි නිවාස,රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික කාර්යාල, පාසැල්, රෝහල්, සංචාරක හෝටල්, වාණිජ ආයතන සහ දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා දිනපතා නගරයට පැමිණෙන ලක්ෂයකට අධික ජනතාවකගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය ගුණාත්මකව සහ ප්‍රමාණාත්මකව සපුරාලීම සඳහාත්, නාගරික කලාපයෙන් ඔබ්බට හාරිස්පත්තුව,අකුරණ,පාතදුම්බර.පූජාපිටිය,කඩවත් සතර,ගඟවට කෝරළේ, තුම්පනේ සහ මාවතගම ආදී ප්‍රදේශවලට නළ මගින් පානීය ජලය ලබා දීම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහාත් මෙම මහනුවර උතුර පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

විසල් මහනුවර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය මගින් මහනුවර හා තදාසන්න ප්‍රදේශ රැසකට පානීය ජලය ලබා දුන් නමුත් වර්තමානයේ දී එම ධාරිතාවය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් මහනුවර උතුර පාතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියෙන්, ජල පිරිපහදුවේ ජල ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කර ඉහත දැක් වූ ප්‍රදේශවලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංග වන ජල තුමුළුව, ජල පවිත්‍රාගාරය සහ අනෙකුත් මූලික අංගයන් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැඩි දියුණු කරනු ලබන අතර එය වර්ෂ 2022දී  සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතව ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය

ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රය මහවැලි ගඟයි.මේ අවස්ථාවේ දී ජල පවිත්‍රාගාරය වෙත ජල තුමුළුව විසින් දිනකට ඝ.මී 50,000ක පමණ ජල ධාරිතාවක් පොම්ප කරනු ලැබේ.මෙම ධාරිතාව 2035 වන විට ජල ඉල්ලුම වන ඝ.මී 100,000ක ප්‍රමාණය පොම්ප කිරීමට හැකි ලෙස මෙම

ව්‍යාපෘතිය මගින් වැඩි දියුණු කරනු ලබයි. ඒ අනුව නව පොම්ප සවි කිරීම නව විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍ර සවි කිරීම හා කි.මී.0.4 සදහා අමු ජල සම්ප්‍රේෂණ නළ එළීමට නියමිතයි.

තුමුළුව මගින් ලබා ගන්නා ජලය පහළ කොණ්ඩදෙණියේ ඉදිකර ඇති ජල පවිත්‍රාගාරය වෙත නළ මාර්ග ඔස්සේ රැගෙන යන අතර, දැනට පවිත්‍රාගාරය මගින් දිනකට ඝ.මී.50,000 පමණ පිරිසිදු පානීය ජලය පාරිභෝගිකයන් වෙත බෙදා හරිනු ලබයි.මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඝ.මී.50.000කින් ඉහල දැමීමට නියමිතය.මේ සඳහා පවිත්‍රාගාරයේ නව ජල පිරිපහදු ඒකකයක් සහ නව පානීය ජල ටැංකියක් ඉදිකිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එවිට නව ජල පිරිපහදුවේ ධාරිතාවය දිනකට ඝ.මී 100,000 වනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් කි.මී 80ක ජල සම්ප්‍රේෂණ නළ එළනු ලැබේ.මෙම  ව්‍යාපෘතියෙන් පැරණි නළවල ඇති ජල කාන්දුවීම් අලුත්වැඩියා කර බිල්ගත නොවන ජල ප්‍රතිශතය අඩු කිරීමට ව්‍යාපෘතිය මගින් කටයුතු කරනු ලැබේ.

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ