ඔටුනු පළන් ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක්

ඔටුනු පළන් ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක්

ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කල“ ව්‍යාපෘති අත්දැකීම් විශ්ලේෂණ සමුලුව – 2019’’ කොළඹ 07 පදනම් ආයතනයේදී ඊයේ (28) පැවැත්විණ.

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට  ලබා දෙන අධාර මත ක්‍රීයාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘති අතර ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ‘‘ඔටුනු පළන් ව්‍යාපෘතිය’’ ලෙස හැදින්විය හැකි බව ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ඊට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පැවසීය.

රටෙහි පොදු ජනතාවගේ මූලික උපයෝගිතාවයන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් එහි ප්‍රතිලාභීන්ද සහභාගි කරවා ගෙන වඩාත් සුදුසු, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ජනතාවට ලබා දීමට උත්සුක වී ඇත.

ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ මීළග අදියර තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ව්‍යාප්ත වනු ඇත. අප ලබා ඇති අද්දැකීම් මත ‘‘ගම්මාන 1000 ට ජලය’’ තේමාව යටතේ ඒකාබද්ධ මූල්‍ය අනුග්‍රහයක් මත ජනතාවට ජලය ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ. රටෙහි ප්‍රජා මුල සංවිධාන ජාලය ව්‍යාප්ත කිරීම සදහා පසුගිය අයවැය යෝජනා මගින් රුපියල් මිලියන 1500 ක් වෙන් කරන ලදි. මෙමගින් ජල සම්පාදනය සදහා වර්ධනීය දායකත්වයක් ලබා දේ.

අන්තර් ජාතික සම්මේලනයන්හිදී පවා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකව මා ඉස්මතු කොට ඇත.මේ අතර උතුරේ ජනතාවගේ ලක්ෂ 4 කට සෙත සැලසෙන තවත් ජල සම්පාදන ව්‍යාපාතියක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

2015 වසරේදී ආරම්භ වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය කෑගල්ල, බදුල්ල, නුවර එළිය, කිලිනොච්චිය, රත්නපුර, මොණරාගල හා මුලතිව් යන දිස්ත්‍රික්ක හතෙහි ජනතාවට ලක්ෂ 4ට පමණ පානීය ආරක්ෂිත ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දේ.

වර්තමානයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් නාගරික ජල යෝජනා ක්‍රම 5ක්ද , ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රම 106 ක්ද පුනරුත්ථාපනය කරන ජල යෝජනා ක්‍රම 210 ක්ද, කේවල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 18500 ද ලබා දෙන අතර විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින් සදහා වැසිකිලි 455 ද , කාන්තා ගෘහ මූලික නිවාස සදහා වැසිලිකි 233 ක්ද දඹාන හා රතුගල ආදිවාසී ජනතාව සදහා විසිකිලි 466 ද ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

ව්‍යාපෘති අත්දැකීම් විශ්ලේෂණ සමුලුවේදී පසුගිය වසර හතර  පුරාම කරන ලද නව සොයාගැනීම් හා අධ්‍යාපන පත්‍රිකා 26 ක් ඉදිරිපත් කරන ලදා.