මාධ්‍ය නිවේදනය 2019.08.06

මාධ්‍ය නිවේදනය 2019.08.06

මහනුවර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර හැකිතාක් ඉක්මනින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ කාර්ය කඩිනම් කරන ලෙසත් කුරුණෑගල,පුත්තලම,මාතර සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඉදිවෙමින් පවතින පානීය ජල ව්‍යාපෘති නිමකර සම්බන්ධතා ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශවල ඉදිවෙමින් පවතින ජල ව්‍යාපෘතියන්හි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත් වූ අවස්ථාවේ මේ බව උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මහනුවර නගර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය,දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන ක්‍රමය,තෝරයාය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, රුවන්වැල්ල ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය,මාතර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ( IV )වන අදියර,පුත්තලම-හලාවත ඒකාබද්ධ ජල ව්‍යාපෘතිය,කටුපොත බමුණුගම ජල සම්පාදන ක්‍රමය සහ ගලගෙදර මාවත යනාදී ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු කළ අතර එහි ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට ඇති බාධා, ප්‍රශ්න සහ මුදල් තත්ත්වයන් පිළිබඳවද මෙහි දී සාකච්ඡාවට ලක් විය.

මහනුවර අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කර  නගර ආසන්නව අපජල කළමනාකරණය නිසි ආකාරයෙන් සිදු කිරීමෙන් මහවැලි ගඟ,නුවර වැව,යනාදී ජල මූලාශ්‍රයන් සහ මෙම ප්‍රාදේශයේ භූගත ජල ආරක්ෂා කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය මහඟු ලෙස උපකාරී ‍‍වේ.

තවද ජපානයේ ජයිකා (JICA) ආයතනයේ ආධාර සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආයෝජන ඇතුළු රුපියල් මිලියන විසිදෙදාහක් මෙම ව්‍යාපෘතියට වෙන් කර ඇති අතර මෙයින් පවුල් 55,000කට සෙත සැලසීමට ඉඩ ඇත.

මෙම උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවට නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් එල්.මංගලිකා,ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ.අන්සාර් සහ සාමාන්‍යාධිකාරී දීප්ති සුමන සේකර,ඇමතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් එම්.නයිමුල්ලා සහ ව්‍යාපෘතිවල අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ජල ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වන කොරියානු සමාගම් නියෝජිතයෝ ද සහභාගී වූහ.

ඒ.හිල්මි මොහමඩ්

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය ) 0702263769