ජල ලීටර් දස දහසක ජල ටැංකි 2ක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැදපුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට

ජල ලීටර් දස දහසක ජල ටැංකි 2ක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැදපුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේ නිලංග දෑල බණ්ඩාර මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව ජල ලීටර් දස දහසක ජල ටැංකි 2ක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැදපුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට පානය කිරීම සදහා ප්‍රධානය කිරීම නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.07.28 දින ශ්‍රී දළදා මාලිගාව පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මහ ලේකම් සි.ඩබ්ලිව්. කරුණාරත්න, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ මධ්‍යම පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ජේ.එච්. මීගොඩ යන මහත්වරු එක්විය.