ජාත්‍යන්තර ජල හා  සංවර්ධන සම්මේලනය හා ජල සුරක්ෂිතතාවය සඳහා තිරසර විසඳුම් පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය – 2019

ජාත්‍යන්තර ජල හා සංවර්ධන සම්මේලනය හා ජල සුරක්ෂිතතාවය සඳහා තිරසර විසඳුම් පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය – 2019

මෙවර ජල හා සංවර්ධන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව සහ ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් පළමු සතියේ කොළඹ දී පැවැත්වෙන අතර, රටවල් 80ක නියෝජිතයන් දහසක් පමණ සහභාගීවීමට නියමිත බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත හා සංවර්ධනය මෙන්ම අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල දියුණුව පිළිබඳව ද ලොවට

ම ප්‍රකාශ කරන්න හොඳම අවස්ථාවක් කර ගත යුතු බවත් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ මහතා පවසයි.

ජාත්‍යන්තර ජල සම්මේලනය ( IWA ) හා නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ජල ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන අනෙකුත් ආයතනයන්ගේ සහයෝගයෙන් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජාත්‍යන්තර සමුළුව හා ප්‍රදර්ශනයේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව පැවති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවේ දී මායාදුන්නෙ මහතා මේ බව කරුණු දැක්වූයේ ය. නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ යෝජනාවක් මත ජාත්‍යන්තර ජල සම්මේලනය අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රධාන සමුළුව සහ ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් මස මුල් සතියේ ලංකාවේ පැවැත්වීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

නෙදර්ලන්තයේ සිට ක්‍රියා කරන ජාත්‍යන්තර ජල සම්මේලනය විසින් පවත්වන මෙම සමුළුවේ මූලික අරමුණ වනුයේ ජාත්‍යන්තරව පැන නැගී ඇති පානීය ජල ගැටලු සඳහා තාක්ෂණික දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට රටවල් අතර සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීමයි.

මෙම ආයතනය සාමාජික රටවල් 80කින් සමන්විත වන අතර පසුගිය වසර 2 තුළ මෙම ජාත්‍යන්තර සමුළුව පවත්වා ඇත්තේ බ්‍රසීලයේ රියෝගි ජෙනිඩෝ නගරයේ සහ ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ ද වේ.මෙම සමුළුවට රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමෙන් ඉතා ඉහළ සහයෝගයක් ලැබෙන අතර ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පුළුල් කර ගැනීමට ද මහත් උපකාරී වේ.

2019 වර්ෂයේ ( IWA ) සමුළුව හා ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවර පැවැත්වීමට තවත් යෝජනාවක් ද ඉදිරිපත් කළ අතර එම තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කිරීම අප රට කෙරෙහි ජාත්‍යන්තරය තබා තිබු විශ්වාසය තහවුරු කිරීමකි.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නම දිනූ ජල සම්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ  විද්වතුන්, විද්‍යාඥයින්, ශාස්ත්‍රඥයින්, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන හා මුදල් සපයන ආයතන මෙම සමුළුවට සහභාගී වීමට නියමිව ඇත.

සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනය කුටි 200කින් සමන්විත ජල සම්පාදන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ජාත්‍යන්තර ඉදිකිරීම් ආයතන සහ උපදේශන සමාගම්වල සහභාගීත්වය ලැබීමට නියමිත අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම බෙදා ගැනීමට මහඟු උපකාරයකි.

තවද මෙම සමුළුවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේනතුව, මහවැලි අධිකාරිය හා ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය යනාදී ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ආයතනවල උපරිම දායකත්වය ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජල ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍රවේදීන්, වෘත්තියවේදීන්, විද්‍යාඥයින් හා ශාස්ත්‍රඥයින් 2000ක් පමණ සම්බන්ධ වන අතර ක්ෂේත්‍රයට අයත් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. මෙම වැඩමුළුවේ දී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විද්වතුන් සමඟ පර්යේෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අප රටේ වෘත්තීයවේදීන්, විද්‍යාඥයින් හා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් හට ලැබීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ තාක්ෂණික දැනුම ඉහළ දැමීමට මහත් සේ ප්‍රයෝජනවත් වේ.