වැ.බ. ඇමති ලකී ජයවර්ධන -රුපියල් බිලියන 99.4ක් උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්

වැ.බ. ඇමති ලකී ජයවර්ධන -රුපියල් බිලියන 99.4ක් උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්

2018 ජනවාරි 08 වැනි දින බලයට පත්වීමෙන් පසු ගෙවුණු වසර කීපය තුළ රුපියල් බිලියන 99.4ක් උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වියදම් කොට තිබෙන බැව් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා පැවසී ය. අමාත්‍යවරයා මේ බැව් පැවසූයේ 2019/06/12 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ අඩුපාඩු සොයා බැලීම සඳහා එම පරිශ්‍රයට ගිය අවස්ථාවේ දී යි.

එහි දී තවදුරටත් මාධ්‍ය අමතමින් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

මේ අමාත්‍යංශය භාරගෙන ඉතා හොඳින් වැඩකටයුතු දැන් අවුරුදු ගණනාවක සිට සිදුකරමින් සිටි ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාගේ ඉතා හොඳ වැසටහන් ගණනාවක් මේ වනවිට ත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ සියලු වැදගත් සහ හොඳ වැඩසටහන් සියල්ල ඒ ආකාරයෙන් ම අඩුවක් නොවන සේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඒවගේ ම මේ වනවිට ත් එතුමන්ලා ගත් සාමූහික තීරණය ගැන මහනායක හිමිවරුන් හවුවෙන්නට ගොස් දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඒවගේ ම උන්වහන්සේලාගෙනුත් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා නැවත තනතුරු භාරගෙන කටයුතු කරන ලෙස. ඒවගේ ම මාධ්‍ය මතුකරන ලද පරිදි ම කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් නොවීම පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමාගේ පාර්ශ්වයෙන් කිසියම් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ අපේ අවධානයට සහ සාකච්ඡාවට ලක්වෙලා තිබෙන්නේ. එය ඉතා ඉක්මනින්, සතියක් වගේ කාලයක් තුළ විසඳේවි.

එමෙන් ම මාධ්‍ය මතුකළ තවත් ගැටලුවක් තමයි ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ ව. පොදු අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ ඒකසත් ජාතික පක්ෂය තුළින් ම බව මම කියන්නට කැමති යි. ඊට අමතර ව පක්ෂයේ කොතරම් අභ්‍යන්තර වශයෙන් යම් යම් මතවාදී ගැටුම් තිබුණ ත් සමස්තයක් විදියට පක්ෂය තුළ ගැටලු නැහැ. පක්ෂයේ සියලු දෙනා එකට ඉන්නවා. මම ඉන්නෙ ත් පක්ෂයත් එක්ක. පක්ෂයේ තීරණය මිස කිසි ලෙසකට මගේ පෞද්ගලික තීරණයක මම ඉන්නේ නැහැ පක්ෂය තුළ දී. කොහොමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රශ්නවලට බය පක්ෂයක් නෙමෙයි යනුවෙන් ද පැවසී ය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඇතුළු පිරිසක් ද සහභාගී වූහ.