සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් පවත්වනලද ධර්ම දේශනා පිංකම 2019.05.17

සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් පවත්වනලද ධර්ම දේශනා පිංකම 2019.05.17

සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද අතිපූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමියන් පවත්වනලද ධර්ම දේශනා පිංකම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019.05.17 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු කාර්යය මණ්ඩලය විශාල පිරිසක් එක්විය.