උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාලෝචිත පියවර

 උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාලෝචිත පියවර

රැකියා අවස්ථාවලට සරිලන උපාධිධාරීන් බිහිකිරීමේ කලාපීය රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාප රටවල් අතුරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානය හිමි කර ගනී.ලෝක බැංකුවේ කොළඹ කාර්යාලයේ දූත පිරිසක් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාව එතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු කාර්යාලයේ දී හමු වී කරන ලද සාකච්ඡාවේ දී මෙම කරුණ අනාවරණය විය.

ලෝක බැංකු ආධාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව කරන ලද මෙම සාකච්ඡාවට ලෝක බැංකු ආර්ථික විශේෂඥ ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන, නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායා දුන්න,  ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ඩී සිල්වා, ‘සිලියෙට්’ආයතනයේ සභාපති මහාචාර්ය කේ.ඩී.එම් උදයංග හේමතිලක සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් මන්සූර් ඒ.කාදර් යන මහත්වරු මෙම සාකච්ඡාවට එක් වූහ.

ආර්ථික සංවර්ධනය නංවාලන ආකාරයට උපාධි පාඨමාලා සකස් කිරීම රැකියා වෙළඳපොළට උචිත ආකාරයට උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම, පර්යේෂණ හා නිබන්ධ කටයුතු ඇතුළත් උපාධි පාඨමාලා සකස් කිරීම යනාදි කරුණු පිළිබඳව මෙම සාකච්ඡාවේදි අවධානය යොමු විය.

තවද, පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල තත්වය නංවාලීම සහ එම ආයතනයන් සඳහා මුල්‍යමය ආධාර හා උපකරණ ලබා දීමට ඇති හැකියාව සොයා බැලූ අතර  විද්‍යාපීඨ, වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨ, තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨ සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබෙන ආධාර සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳවද මෙහි දී සොයා බලන ලදී.

මීට අමතරව තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය නංවාලීම සඳහා එම ක්ෂේත්‍රයේ සම්පත් දායකයන් වෙනුවෙන් පහසුකම් හා ආකර්ෂණීය වැටුපක් ලබා දීම පිළිබඳවද යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලදී. විශ්වවිද්‍යාල ආශ්‍රීත විද්‍යාර්ථීන්ගේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය සඳහා සුදුසු සතුටු උයන් සකස් කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් විය.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ