චීන විද්‍යා ඇකඩමිය සහ අමාත්‍යාංශය එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමට

චීන විද්‍යා ඇකඩමිය සහ අමාත්‍යාංශය එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමට

අනුව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකරමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ජල පර්යේෂණාගාරයේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණි.

2020 අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම පර්යේෂණාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අමතරව 2019  දෙසැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර ජල සමුළුව පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට එක් කරන ලදී.

චීන විද්‍යා ඇකඩමියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා ‍‍ෆෙන්ක් කායි මහත්මියගේ නායකත්වයෙන් යුත් දූත පිරිස සහ අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්.නෆීල්, ආචාර්ය එන්.‍වේරගොඩ ඇතුළු උසස් නිලධාරීහූ මෙම සාකච්ඡාවට එක් වූහ.

 

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ