යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම්

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම්

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම් සිදුවන තෙක් අවශ්‍ය විෂයන් හදුනාගෙන කඩිනමින් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් නිලධාරීන්ට නියෝග දෙනලදි.

ලෝක බැංකු ණය අධාර යටතේ උසස් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීමට යෝජිත පුත්තලම, මන්නාරම සහ නාවලපිටිය උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තුනේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීම පිළිබද උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍ර‍යේදී පැවැත්වූ අවස්ථාවේ මෙම නියෝගය ලබාදෙන ලදි.

මෙම අධ්‍යාපන ආයතනය ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් එකකට රුපියල් මිලියන 529 ක් බැගින් අවශ්‍ය බව ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර මන්නාරම සහ නාවලපිටිය ආයතනයන් සදහා අවශ්‍ය ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඇති බවද පුත්තලම තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයට කරුවලගස්වැව යන ස්ථානයේ රජයේ ඉඩම් අක්කර 20 ක් හදුනාගෙන ඇති බව මෙහිදී පෙන්වා දෙන ලදි.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 19 ක් ඇතත් කුලී ගොඩනැගිලිවල ක්‍රියාත්මක වන නාවලපිටිය අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුන් 400 දෙනෙකු සහ මන්නාරම ආයතනයේ සිසුහු144 දෙනෙක් ඉගෙනුම ලබති.

තවද කුරුණෑගල, පුත්තලම සහ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ වෙසෙන සිසුන්ට සෙත සැලසිය හැකි යෝජිත පුත්තලම තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය ගැසට් නිවේදනය සහ කැබිනට් පත්‍රිකාව කඩිනමින් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඇමතිතුමා විසින් මෙහිදී උපදෙස් දෙන ලදි.

මෙම සාකච්ඡාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රංගෙ බණ්ඩාර, චාල්ස් විමලනාදන්, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන  එම්.බි. ෆාරුක්, හුසෙන් ෆාරූක්, පුත්තලම දිසා ලේකම් එන්.එම්.එම්. චිත්‍රානන්ද, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ටී.බි.එම්. අතපත්තු, සියෙට් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එන්.එම්.කේ. නවරත්න, කරුවලගස්වැව ප්‍රා‍දේශීය ලේකම්, සම්බන්ධිකරණ ලේකම් මන්සූර් ඒ. කාදර් යන මහත්වරු ඇතුලු උසස් නිලධාරීවරු සහභාගී වුහ.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ