හැඩ ඔය ජලසම්පාදන ක්‍රමයට බිලියන 20ක්

හැඩ ඔය ජලසම්පාදන ක්‍රමයට බිලියන 20ක්

 

යෝජිත හැඩ ඔය ජල සම්පාදන ක්‍රමය සඳහා වූ  පූර්වකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී  පැවැත් වුණි.

අක්කර 4000ක භූමි ප්‍රමාණයේ හැඩ ඔය ජලාශය ඉදිකර,එය ජල මූලාශ්‍ර වශයෙන් භාවිත කර යෝජිත ජල සම්පාදන ක්‍රමය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

ජලාශය ඉදිකිරීමෙන් නිවාස හා ඉඩම් අහිමිවන ජනතාවට විකල්ප ඉඩම් සහ වන්දී ගෙවීමට විශේෂ බලකායක් පිහිටුවීමට පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙන ලදී.

මෙම බලකායට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය,වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සහ හානියට පත්වන පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නියෝජිතයන් ඇතුළත්වේ.

තවද මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රදේශ දේශපාලකයින්ට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට සහ බලකාය පිහිටුවීමට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරි පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව හකීම් මහතා මෙහි දී සඳහන් කළේය.

රුපියල් මිලියන 12,576ක මුදලින් වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හැඩ ඔය ජලාශය ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මෙම ජලාශයෙන් පානීය ජල ව්‍යාපෘතියට අමතරව මෙම ප්‍රදේශයේ අක්කර 15 000 කෘෂි බිම්වලට ජල සැපයීමට ,මෙම ප්‍රදේශයේ අනෙකුත්  සංවර්ධන කටයුතුවලට සහ සංචාරක ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට ද මෙම ජලාශය උපකාරීවේ යැයි  කරුණු අනාවරණය විය.යෝජිත හැඩ ඔය පානීය ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඉදිකිරීමට රුපියල් බිලියන 20ක් චීන ආධාර යොදාගන්නා අතර සියඹලාණ්ඩුව,පොතුවිල් මඩුල්ල,පානම සහ ලහු ගල යනාදී ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති ග්‍රාමසේවක වසම් 87ක ජීවත්වන ලක්ෂ 3කට අධික ජනතාවට නළ මාර්ගික පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට හැකි වේ.

අක්කර හාරදහසක භූමි ප්‍රමාණයක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකිරීමට යෝජිත ජලාශයට අවශ්‍ය භූමි ප්‍රමාණයෙන් 90% රජයේ ඉඩම් වන අතර ජලාශය ඉදිකිරීමෙන්  හානියට පත් වන ජනතාවට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම වෙනුවෙන් අක්කර 400ක භූමි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන බවත්  අවධානය යොමු විය.

මෙම සාකච්ඡාවට පාරලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු එම්.අයි .එම් මන්සූර්,එම් එස්.තෞෆික්,නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ , අතිරේක ලේකම් එල්.මංගලිකා, වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස් .මොහාන් රාජ්,ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ.අන්සාර් සහ සාමාන්‍යාධිකාරී දීප්ති සුමන සේකර ඇතුළු උසස් නිලධාරීහූ පිරිසක් සහභාගී වූහ.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ්

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ