ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීම

ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීම

ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපරේතමේන්තුවේ ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට

මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීම.

ඉතා දුෂ්කර ඈත ගම්මාන වලට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සදහා රටපුරා ක‍්‍රියාත්මක කරන දහස් සංඛාත ප‍්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන් ශක්තිමත් කිරීමට දිස්ත‍්‍රික් 25 ක් වෙනුවෙන් ලෝක බැංකු ආධාරයෙන් ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපරේතමේන්තුවේ ක්‍ෂෙෂ්ත‍්‍ර නිලධාරීට මෝටර් සයිලක් 50 ක් බෙදාදීමේ උත්සවයක් ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක, නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් තලවතුගොඩ පිහිටි එම දෙපාර්තමේන්තු පරිශ‍්‍රයේදී  (01)දින පැවැත්වුනි.

මෙම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා, ත‍්‍රිකුණාමල දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.එස්. තවුෆික් මහතා, නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප‍්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතා, අතිරේක ලේකම් ඒ.සි.එම්. නෆීල් මහතා, ජාතික ප‍්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එච්.එම්.ජේ. හේරත් මහතා, ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්‍ෂව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂ එන්.යු.කේ. රණතුංග යන මහත්වරු ඇතුලු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් එක්වූහ.

 

ඡායාරූප – තනුජ ප‍්‍රදීප්