වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂතාවය යන ජාත්‍යන්තර සමුළුවට සමගාමීව

වැසි ජලය රැස්කිරීම තුළින් ජල සුරක්ෂතාවය යන ජාත්‍යන්තර සමුළුවට සමගාමීව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සදහා පැවැත්වන පාගමන අද(27) දින මාදිවෙල කිඹුලාවල හංදියේ සිට පැලවත්ත දක්වා පැවැත්වුණි.

මේ සදහා ඇමරිකානු ආධාර අරමුදලේ අනුග්‍රහය ලබාදුන් අතර, වැසිජල රැස්කරන්නන්ගේ සංසදයේ සභාපති එන්.යු.කේ. රණතුංග මහතා ඇතුළු ඉන්දියාව, නේපාලය, බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිතයින්ද මෙම පාගමනට එක්වූහ.

 

ඡායාරූප – තනුජ ප්‍රදීප්