දැනට ආරම්භ කර ඇති යෝජිත ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතීන් උසස් තත්වයෙන් යුතුව කඩිනමින්

දැනට ආරම්භ කර ඇති යෝජිත ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතීන් උසස් තත්වයෙන් යුතුව කඩිනමින්

ජනතාවට ලබාදෙන සේවාවන් කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලාහ් මහතා සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සම`ග අමාත්‍යාංශ ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැති සාකච්ඡාවේදි මේ බව ඉල්ලූම් කරන ලදි.

මෙම සාකච්ඡාවට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩි.ජි.එම්.වි. හපුආරච්චි, රාජ්‍ය ලේකම් චන්ද්‍ර වික‍්‍රමසිංහ. අතිරේක ලේකම්වරුන්වන ඒ.සි.එම්. නෆීල්. එල්. මංගලිකා, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් බි.ඒ.පි. ලක්ෂාන්ත, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර, ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එච්.එම්.ජේ. හේරත්, මුස්ලිම් සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්‍ෂ ඒ.බි.එම්. අෂ්රෆ්, යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුලූ අනෙකුත් උසස් නිලධාරීන් මෙම සාකච්ඡාවට එක්වුහ.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය හිස්බුල්ලාහ් මහතා,

පොදු ජනතාවට ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ඉටුකරන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය භාර අමාත්‍යධුරයේ කටයුතු කිරීමට ලැබීම ගැන ඉමහත් සතුටට පත්වන අතර නොයෙකුත් අමාත්‍යාංශ භාරව මා කටයුතු කර තිබුනත්, 2000 වර්ෂයේ ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් කරන ලද කාලයේ ජනතාවට විශාල සේවයක් ඉටුකිරීමට ලැබීම ගැන තෘප්තියට පත්වුනෙමි.

මෙම සාකච්ඡාවේදී රටපුරා කි‍්‍රයාත්මක වන ජල සම්පාදන කටයුතු, දැනට ඉදිකරමින් පවතින යෝජිත ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතීන් සහ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතීන් සහ ප‍්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන් නියාමන කටයුතු පිළිබ`දවද නිලධාරීන්ගේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදි.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඞ්

අධ්‍යක්‍ෂ මාධ්‍ය