මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කළ යුත්තේ , මුස්ලිම් ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු දියුණු කිරීමට පමණක් නොවේ. මුස්ලිම් ජනතාව කෙරෙහි අනෙකුත් ජාතීන් අතර ඇති වැරදිමත දුරු කර අවබෝධතාව ඇති කර සංහිඳියාව හා සහජීවනය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍ය ආචාර්ය හිස්බුල්ලා මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන ඇති මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවට නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදුණු අවස්ථාවේ දී අමාත්‍ය  ආචාර්ය හිස්බුල්ලා මහතා මේ බව අනාවරණය කළේ ය.

එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ හිස්බුල්ලා මහතා, මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට සංවර්ධනය කළ යුතු අතර මෙම ආයතනයේ ප්‍රශ්නවලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. විශේෂයෙන් මස්ජිදයන් හා අරාබි විදුහල් කෙරෙහි තීන්දු තීරණ ගැනීමට පූර්ණ බලය මෙම ආයතනය සතු කළ යුතුයි.

සමාජ දියුණුවට දායකත්වය ලබා දෙන ආයතනයන්,විද්වතුන් හා බුද්ධිමතුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගෙන ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විධිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද ඇත.

අරාබි විදුහල් සඳහා පොදු විෂය නිර්දේශයක් ඇති කරන අතර එම විදුහල් ආචාර්යවරුන් සහ උලෙමාවරුන්ට නිසි පුහුණු ලබා දීමේ ආයතනයක් පිහටු වීමට ද සැලසුම් කර ඇත්තෙමි.මෙම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ ව මා විසින් කලින් කලට  දිගටම හඬ නගමින් සිටියෙමි.

හජ් කටයුතු පිළිබඳ ගැටලු සඳහා දේශපාලනයෙන් තොර වූ විසඳුමක් ලබා දිය යුතුය.හජ් කටයුතුවලට මගේ ඍජුව මැදිහත් වීමක් කිරීමක් ගත නොකරන තීරණයකින් මා කටයුතු කරන අතර, සම්පූර්ණයෙන් ම දේශපාලනයෙන් තොර වූ ස්වාධීන ව ක්‍රියා කළ හැකි කමිටුවක් ඒ සඳහා පිහිට විය යුතුයි.

පල්ලී පරිපාලන සහ භාරකාර දේපල පිළිබඳ ව කටයුතු කරන ‘වක්ෆ්’ මණ්ඩලය ක්‍රියාකාරී ව කටයුතු කිරීමට පහසු ආකාරයට ජාතික මට්ටමේ කටයුතු කිරීමට හැකි ආකාරයට මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනස්කම් ඇති කිරීමටත් අදහස් කරන්නෙමි.

ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල සමඟ ගිවිසුම් ඇති කරගෙන අප ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමට මෙම ආයතනය විසින් පියවර ගැනීමටත් බලාපොරොත්තු වෙමි.

උතුරේ සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලත් මුස්ලිම් සමාජ මුහුණපාන ඉඩම්,අධ්‍යාපන ඇතුළු අනෙකුත් සියලු ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවීමේ ‘බල ඇණියක්’ ඇති කිරීම ද කාලීන අවශ්‍යතාවයකි.

මෙම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩි.ජි.එම්.වි. හපුආරච්චි, අතිරේක ලේකම් ඒ.සි.එම්. නෆීල්. ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් බි.ඒ.පි. ලක්ෂාන්ත, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ එම්.ආර්. මලික්, මුස්ලිම් සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්‍ෂ ඒ.බි.එම්. අෂ්රෆ්, ඇමතිතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම් එම්.අයි. රයිසුඩීන් යන නිලධාරීන් එක්වුහ.

 

ඒ. හිල්මි මොහමඩ් – මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ