අභාවප්‍රාප්ත කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා පිළිබඳ ශෝක පණිවුඩය

අභාවප්‍රාප්ත කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා පිළිබඳ ශෝක පණිවුඩය මෙරට වෛද්‍ය විද්‍යාව, සාහිත්‍ය, කලාව, දේශපාලනය, ආදී විෂයයන් රැසක ප්‍රාමාණික බුද්ධිමතෙකු වූ මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා අප අතරින් සදහට ම වෙන් වූවේ ය.…

Continue Reading