මුළු මාතරටම සහ හම්බන්තොටට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට කඩිනම් පියවර.

ජල බිල්පත් වැඩි කිරීමට අපේ ආණ්ඩුව කැමති වුණේ නැති වුවත් ජනතාව ජල සම්පාදනයේ පහසුකම් සුපුරුදු පරිදි භුක්ති විඳිනවා. අපිට ඒක සතුටක්. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ඉතා අසීරුවෙන් වුව ද සමස්ත ජනතාවටම…

Continue Reading

කිරි එළදෙනක නිදහස් කිරීමේ පිංකම

වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් මරණයට කැපවී සිට මුදවා ගන්නා ලද ගැබ්බර කිරි එළදෙනක නිදහස් කිරීමේ පිංකමක් 2019.06.24 දින වාද්දුව දකුණු…

Continue Reading

මව්බිමට සෙත්පතා දීපව්‍යාප්ත සත්‍ය ක්‍රියාව

මව්බිමට සෙත්පතා දීපව්‍යාප්ත සත්‍ය ක්‍රියාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලේකම් ජේ.එම්.මංගලතිස්ස මහතා සහ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ප්‍රදීප් ලක්ශාන්ත මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ කාර්ය මන්ඩලය එක්ව  22/06/2019 (අද දින) සවස 6.00 සිදුකෙරිනි.

Continue Reading

පළාත් පාලන ආයතන වල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල රාජකාරි ඉටු කරන තාක්ෂණ නිළධාරීන්, පලාත්පාලන ඉංජිනේරු වරුන් හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් සඳහා ගෘහස්ත අප ජල කලමණාකරණය හා ජලය දූෂණය වීම පාලනය කිරීමේ නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව

ලංකාවේ සියළුම පළාත් වල ගෘහස්ථ අපජල බැහැර කිරීම හා අපජල කලමනාකරණය නිසි අයුරින් සිදු නොවීමෙන් අපට මුහුණ පාන්නට සිදුවෙන ගැටළු පෙන්වාදී එවා අවම කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා ජලය දුෂණය…

Continue Reading

වැ.බ. ඇමති ලකී ජයවර්ධන -රුපියල් බිලියන 99.4ක් උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්

2018 ජනවාරි 08 වැනි දින බලයට පත්වීමෙන් පසු ගෙවුණු වසර කීපය තුළ රුපියල් බිලියන 99.4ක් උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වියදම් කොට තිබෙන බැව් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන…

Continue Reading

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා රාජකාරී අරඹයි

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා අද…

Continue Reading