සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් පවත්වනලද ධර්ම දේශනා පිංකම 2019.05.17

සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද අතිපූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමියන් පවත්වනලද ධර්ම දේශනා පිංකම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ…

Continue Reading

සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිසිල් පැන් දන්සල

සම්බුදු තෙමගුල නිමිත්තෙන් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිසිල් පැන් දන්සල  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019.05.16 දින පැවැත්විණි. මෙම…

Continue Reading

US Ambassador meets Minister Hakeem

අප රටේ සියලු ජන කොට්ඨාශයන් සමඟ ඉතා සුහදව ජීවත් වූ මුස්ලිම් සමාජය මෑතකදී ඇති වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම්වලින් පසුව තනිවීමකට ලක් වී ඇති බව දැනෙන බවත් මුස්ලිම් සමාජය බියෙන් ජීවත්වන නිසා…

Continue Reading

මාධ්‍ය නිවේදනය

2019.05.05 ප්‍රධාන කර්තෘ /ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ     මාධ්‍ය නිවේදනය දෙලක්ෂ අසූපන්දහසකට අධික ජනතාවකට සෙත සැලසෙන මාතර ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ හතරවැනි (IV) අදියරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. නගර සැලසුම්, ජල…

Continue Reading