ඉරණමඩු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩකටයුතු

ඩොලර් මිලියන 250 වැය කරමින් ඉදිකරන  ඉරණමඩු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩකටයුතු කඩිනම්කෙරේ.   මෙම ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව අතර ඇති වැරදි මත තුරන් කර,අවබෝධයක් ඇති කිරීමෙන් අනතුරුව ඉරණමඩු පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය…

Continue Reading

රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා ලේකම් තුමන් වැඩ භාරගත් අවස්ථාව

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය “මනෝරාජික ලෝකවල ජීවත්වෙමින් ජනතා අභිලාෂයන්ට පයින් ගැසීමට මම කිසිසේත් සූදානම් නැහැ. ජනතා අපේක්ෂාවන් ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගනිමින් වගකීම ඉටු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැ යි නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා…

Continue Reading

මාධ්‍ය නිවේදනය

මේ රටේ බුද්ධිමත් තරුණ තරුණියන්ට රැකියාභිමුඛ උපාධියක් (Livelihood oriented) ලබාදීම අපේ අරමුණ යි. එය කෙටි කාලීනව ඉටුකර ගැනීම අපහසු වුවත් එය සිදු කළ යුතු යි. එමෙන් ම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සමඟ…

Continue Reading

මල්වානට කොන්ක්‍රීට් කානු පද්ධතියක්

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ප‍්‍රතිපාදනයෙන් රුපියල් මිලියන 18ක් වැයකර මල්වාන වල්ගම ප‍්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් පවතින කොන්ක‍්‍රිට් කානු පද්ධතිය අධික්ෂනය කිරිම සදහා එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වසන්ත හපුආරච්චි මහතාගේ උපදෙස් අනුව…

Continue Reading

සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය ඇගයීම

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් ලෙස රාජකාරී කල චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සහ කළමනාකරණ සහකාර නිර්මලා සුබසිංහ මහත්මිය හා රියදුරු කොල්වින් මහතා සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගැනීම නිමිත්තෙන් ඔවුන්ගේ සේවය…

Continue Reading