පුංචි දිනූග පුතුගේ හපන්කම්

අමාත්‍යාංශ පාලන අංශයේ චමිලා එදිරිසූරිය මහත් මියගේ පුතුනුවන් වන දිනූග පුතු ලොක අහාර දිනය 2018 ගොලීය පොස්ටර් තරගනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන ඇත. වැඩි විස්පතර පහත දැක්වේ.

Continue Reading

පරිසරයට, සතුන්ට, ජලයට හානි නොවන අන්දමට මලාපවහන පද්ධතිය සැලසුම් කරන්න.

මීගමුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මලාපවහන ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරිමේ දී හා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ දී පරිසරයට කිසිදු හානියක් හෝ මහ ඔය සහ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලය දූෂණය වීමක් සිදු නොවන ආකාරයටත් සිව් පා සතුන්ට…

Continue Reading

ලක්ෂ 60ක් වටිනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ආසනයේ පන්විල,ගල්වල පාර,ආයුර්වේද පාර,විග්නේෂ්වර පාර,රාෂාව පහළ වතුයාය යන ප්‍රදේශවල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කිරිමේ අවස්ථාවන් නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…

Continue Reading

චීන විද්‍යා ඇකඩමිය සහ අමාත්‍යාංශය එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමට

අනුව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකරමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ජල පර්යේෂණාගාරයේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්…

Continue Reading

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතිය

පානීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතය තවත් දිස්ත්‍රික්ක 07ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලෝක බැංකු ආධාර මේ වනවිට ලෝක බැංකු ආධාර මත දිස්ත්‍රික්ක 07ක පමණ  ක්‍රියාත්මක වන…

Continue Reading

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම්

යෝජිත පුත්තලම උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඉදිකිරීම් සිදුවන තෙක් අවශ්‍ය විෂයන් හදුනාගෙන කඩිනමින් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙස උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් නිලධාරීන්ට නියෝග දෙනලදි. ලෝක බැංකු…

Continue Reading

සූර්ය බල ශක්තියේ ඉදිකිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 400ක්

රට පුරා පානීය ජල ගැටලු පවතින විවිධ ප්‍රදේශවල සූර්ය බල ශක්තියෙන් ක්‍රියා කළ හැකි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 20ක් ආරම්භ කිරීමට ජපන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන අරමුදල එකඟත්වය පළ කර ඇත.මේ පිළිබඳ උසස්…

Continue Reading

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක්

නැගෙනහිර විශ්විවද්‍යාලයේ ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය ආයතනයට රුපියල් මිලියන 335.7ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07, උසස්…

Continue Reading

හැඩ ඔය ජලසම්පාදන ක්‍රමයට බිලියන 20ක්

  යෝජිත හැඩ ඔය ජල සම්පාදන ක්‍රමය සඳහා වූ  පූර්වකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් ,ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ…

Continue Reading